מרסיה בריר - החופש להעז ולהגשים!

כניסה למערכת הניהול

מוטב לעשות דבר לא מושלם,
מאשר לא לעשות דבר מושלם

~ רוברט ה. שולר ~